WITRAS OORLEWING

Die werke hieronder beskikbaar is geskryf in die beste belang van die Natuur se voortreflikste – die WITRAS.

Die boeke kan op die skerm gelees word of vry afgelaai word.

Die hoofstukke van elke boek kan ook afsonderlik afgelaai word.

  1. VERSAMELDE WERKE VAN DIE KvS.
  2. GELOOF, BYGELOOF EN LIGGELOOF. DIE ACHILLESHAK VAN DIE WITRAS.
  3. SELFTEENSTRYDIGHEDE IN DIE BYBEL – DIE SOGENAAMDE “WOORD VAN GOD”.
  4. DIE RUïNES EN DIE WETTE VAN DIE NATUUR.

“Die mens word beheer, soos die wêreld waarvan hy deel is, deur die wette van die Natuur, reëlmatig in hulle werking, konsekwent in hul gevolge, onveranderlik in hul wese; en hierdie wette, die gewone bron van goed en kwaad, is nog geskryf in die verre sterre, nog verborge in mistieke kodes; inherent in die natuur van alle aardse wesens, gekenmerk deur hul bestaan, is dit te alle tye, en in alle plekke, tot beskikking van die menslike brein; dit werk in op die sintuie, onderrig die intellek, en heg aan enige aksie sy straf of beloning. Laat die Witman hierdie wette bestudeer, laat hy sy eie natuur verstaan, en die natuur van die wesens wat hom omring, en hy sal die bronne van sy bestemming ken, die oorsake van sy euwels, en die geneesmiddels wat aangewend moet word vir hul regstelling”.

Advertisements